Články 2023

Podpora JPO na území MAS

V rámci realizace naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili opětovně výzvu na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Podporované aktivity: Výstavba a...

Seznam přijatých projektových záměrů IROP

V pondělí 20.11. byla poslední možnost, kdy podat projektový záměr do dvou výzev MAS v novém programovém období. Do výzvy č. 3 Hasiči - oblast podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V nebyl podán žádný projektový záměr....

Hledáme facilitátora/ku ve vzdělávání

Hledáme nového člena projektového týmu MAP na pozici Facilitáror/ka ve vzdělávání. Úvodní představení V projektu MAP Zábřeh se věnujeme rozvoji mateřských a základních škol na území ORP Zábřeh a Šumperk. Zaměřujeme se na podporu pedagogů, sdílení a další vzdělávání...

Další výzvy na realizaci IROP vyhlášeny

V rámci realizace naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili další dvě nové výzvy k jejímu naplnění.  Každá výzva má alokaci 10 mil. Kč a žadatelé mohou předkládat na místní akční skupinu projektové záměry...

Výzva pro podnikatele z OP TAK vyhlášena

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. První výzvu s alokací 3.310 mil. Kč jsme právě vyhlásili.   MAS Horní Pomoraví má schválený programový rámec  OP TAK...

Seznam přijatých projektových záměrů IROP

MAS vyhlásila v květnu své první dvě výzvy v novém programovém období. Pro oblast sociální služby byl podán jeden projektový záměr žadatele ve výši bezmála 3 mil. Kč Ve výzvě č. 2 zaměřené na modernizaci základních škol jsme obdrželi projektové záměry od 11 subjektů k...

LEADERfest 2023

Na letošním Leaderfest v Broumov jsme navázali nové kontakty, staré oprášili, načerpali inspiraci…. Žasneme nad tím, jaké množství aktivit a témam jsou MASky schopné řešit. Ten záběr je neskutečný. Doslova na nás dýchalo, že vše, co se tady děje, vychází z potřeb...

Spouštíme registraci pro H-Taxi

Město Hanušovice v rámci projektu MAS z Operačního programu Zaměstnanost spouští od 22.5.2023 zkušební provoz služby H - Taxi. Služba je pro seniory ve věku 65 a více a pro osoby se zdravotním postižením. Pro využití služby je nutné se registrovat. Registrace začíná...

MAS vyhlásila nové dotační výzvy

Pro realizaci naší nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili již nové výzvy.  Žadatelé mohou místní akční skupině předkládat projektové záměry, které nastíní základní koncept budoucího projektu. Ten musí...

Programový rámec IROP pro období 2021-2027

S radostí oznamujeme, že nám byl schválen Programový rámec IROP pro období 2021-2027 s výší alokace 62 059 855 CZV. V případě úspěšného čerpání nám budou roce 2025 uvolněny další finanční prostředky. Harmonogram výzev, podmínky a podrobnější informace budou postupně...