Články 2023

Spouštíme registraci pro H-Taxi

Město Hanušovice v rámci projektu MAS z Operačního programu Zaměstnanost spouští od 22.5.2023 zkušební provoz služby H - Taxi. Služba je pro seniory ve věku 65 a více a pro osoby se zdravotním postižením. Pro využití služby je nutné se registrovat. Registrace začíná...

MAS vyhlásila nové dotační výzvy

Pro realizaci naší nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili již nové výzvy.  Žadatelé mohou místní akční skupině předkládat projektové záměry, které nastíní základní koncept budoucího projektu. Ten musí...

Novinky v programu Nová zelená úsporám Light

Program pro nízkopříjmové domácnosti ode dneška nabízí vedle podpory rychlého zateplení i možnost instalace systému na ohřev vody pomocí sluneční energie. O dotaci si mohou zažádat nejen noví zájemci, ale i ti, kteří již dotaci na zateplení v Nové zelené úsporám Light...

Seznam přijatých žádostí v rámci 9.výzvy PRV

V rámci 9.výzvy Programu rozvoje venkova bylo MAS Horní Pomoraví ve dnech 10.2. – 10.3.2023 přijato celkem 33 žádostí ve všech třech vyhlášených fichích. Celkový požadavek podaných projektů je ve výši 6,2 mil. Kč. Zemědělští prvovýrobci podali nejvíce a to 18 žádostí...

Vyhlašujeme 9. výzvu příjmu žádostí pro PRV

MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 10.2. – 10.3.2023 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k...

Programový rámec IROP pro období 2021-2027

S radostí oznamujeme, že nám byl schválen Programový rámec IROP pro období 2021-2027 s výší alokace 62 059 855 CZV. V případě úspěšného čerpání nám budou roce 2025 uvolněny další finanční prostředky. Harmonogram výzev, podmínky a podrobnější informace budou postupně...