Vyberte stránku

Články 2023

Seznam přijatých žádostí v rámci 9.výzvy PRV

V rámci 9.výzvy Programu rozvoje venkova bylo MAS Horní Pomoraví ve dnech 10.2. – 10.3.2023 přijato celkem 33 žádostí ve všech třech vyhlášených fichích. Celkový požadavek podaných projektů je ve výši 6,2 mil. Kč. Zemědělští prvovýrobci podali nejvíce a to 18 žádostí...

Vyhlašujeme 9. výzvu příjmu žádostí pro PRV

MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 10.2. – 10.3.2023 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k...

Programový rámec IROP pro období 2021-2027

S radostí oznamujeme, že nám byl schválen Programový rámec IROP pro období 2021-2027 s výší alokace 62 059 855 CZV. V případě úspěšného čerpání nám budou roce 2025 uvolněny další finanční prostředky. Harmonogram výzev, podmínky a podrobnější informace budou postupně...