V pondělí 20.11. byla poslední možnost, kdy podat projektový záměr do dvou výzev MAS v novém programovém období. Do výzvy č. 3 Hasiči – oblast podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V nebyl podán žádný projektový záměr. Žadatelé s ohledem na nutnost rozsáhlejší dokumentace záměry konzultují a připravují na další výzvu MAS. Ve výzvě č. 4 Veřejná prostranství – výstavba nebo modernizace  veřejných prostor byl podán jeden projekt žadatele Obce Ruda nad Moravou.

Nyní kancelář MAS společně s Výběrovou komisí a Programovým výborem čeká administrativní kontrola podaného projektového záměru, následné hodnocení a výběr. Výsledky by měly být zveřejněny ještě do konce tohoto roku.

Přijaté projektové záměry 4.Výzva – IROP – Veřejná prostranství