Povinné orgány místní akční skupiny

Složení orgánu:
Programový výbor, výběrová komise, kontrolní výbor a obsazení postu vedoucího