Vyberte stránku

Výzvy MAS

Místní partnerství MAS Horní Pomoraví na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva práce a sociálních věcí může místním aktérům v následujících letech rozdělit 117 mil. Kč na projekty podporující místní rozvoj, sociální inkluzi a podnikání. MAS Horní Pomoraví v letech 2017 až 2022 bude vyhlašovat výzvy pro:
– Integrovaný regionální operační program (výzvy MAS pro IROP)
– Program rozvoje venkova (výzvy MAS pro PRV)
– Operační program Zaměstnanost (výzvy MAS pro OPZ)
– Operační program životního prostředí (Výzvy MAS pro OPŽP)

Výzvy MAS budou vyhlašovány dle podmínek operačních programů a cílů Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví, která byla tvořena komunitním způsobem v letech 2014 až 2016.

Harmonogram, alokace a jiné parametry výzev MAS jsou definovány orgány místního partnerství a MAS Horní Pomoraví, které je otevřeným partnerstvím místních aktérů z území Hanušovicka, Regionu Ruda a Zábřežska, do kterého se můžete kdokoliv aktivní přihlásit.

Své projektové záměry můžete konzultovat s pracovníky MAS Horní Pomoraví uvedenými v kontaktech.