Vyberte stránku

Aktuality, informace

Programový rámec IROP pro období 2021-2027

S radostí oznamujeme, že nám byl schválen Programový rámec IROP pro období 2021-2027 s výší alokace 62 059 855 CZV. V případě úspěšného čerpání nám budou roce 2025 uvolněny další finanční prostředky. Harmonogram výzev, podmínky a podrobnější informace budou postupně...

Harmonogram výzev PRV pro rok 2023

Dovolujeme si potenciální žadatele o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví informovat o připravovaných výzvách v programu pro rok 2023: Výzva č. 9 - předpoklad vyhlášení leden 2023, příjem žádostí únor/březen 2023 - vyhlášení fiche 1...

Nová zelená úsporám Light

MAS Horní Pomoraví se zapojuje do programu Nová zelená úsporám Light, díky kterému můžeme pomoci snížit účty za energie nejzranitelnějším domácnostem. Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů...

Kontakty
Cloud

A

Partneři MAS Horní Pomoraví