Aktuality, informace

Seznam přijatých projektových záměrů IROP

V pondělí 20.11. byla poslední možnost, kdy podat projektový záměr do dvou výzev MAS v novém programovém období. Do výzvy č. 3 Hasiči - oblast podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V nebyl podán žádný projektový záměr....

Hledáme facilitátora/ku ve vzdělávání

Hledáme nového člena projektového týmu MAP na pozici Facilitáror/ka ve vzdělávání. Úvodní představení V projektu MAP Zábřeh se věnujeme rozvoji mateřských a základních škol na území ORP Zábřeh a Šumperk. Zaměřujeme se na podporu pedagogů, sdílení a další vzdělávání...

Další výzvy na realizaci IROP vyhlášeny

V rámci realizace naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili další dvě nové výzvy k jejímu naplnění.  Každá výzva má alokaci 10 mil. Kč a žadatelé mohou předkládat na místní akční skupinu projektové záměry...

Výzva pro podnikatele z OP TAK vyhlášena

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. První výzvu s alokací 3.310 mil. Kč jsme právě vyhlásili.   MAS Horní Pomoraví má schválený programový rámec  OP TAK...

Kontakty
Cloud

A

Partneři MAS Horní Pomoraví