Za finanční podpory Nadace České spořitelny pomáháme dětem z Ukrajiny v co nejrychlejší integraci. Co funguje nejlépe? Zapojit děti do volnočasových aktivit a kroužků, kde mohou rozvíjet svůj talent, přirozeně zlepšovat češtinu a navazovat vztahy s kamarády stejného zaměření. Při fotbalu, ve skautu nebo na tanečním kroužku to jde tak nějak samo. Díky spolupráci s Charitou Zábřeh, MC a RC Hnízdo a školami víme, kdo potřebuje pomoct. Jsou to často ženy, které se starají o více dětí. Některé z nich jsou opravdu nadané. Díky grantu Nadace ČS budou moci ve svých zálibách pokračovat. Předpokládáme, že takových dětí podpoříme až 30. 

Také ve škole to musí dobře odsýpat. Proto do čtyř škol v Zábřehu a Šumperku docházejí ukrajinské asistentky s psychologickým vzděláním. Pomáhají učitelům a dětem řešit nelehkou situaci a rozpoložení, ve kterém se děti, které se potýkají s různými traumaty spojenými s válkou. A co je stejně důležité – samy asistentky získávají skvělou příležitost k integraci a nalezení pracovního místa do budoucna.  S tím jim pomáhá také kurz češtiny, které nabízíme jen s malým motivačním finančním přispěním z kapsy účastníků. Kurzy probíhají v Městské knihovně v Zábřehu za podpory Nadace ČS a Města Zábřeh.

„V našem území v okresu Šumperk probíhá spoustu skvělých aktivit na podporu integrace ukrajinských uprchlíků. Jsme rádi, že je díky grantu Nadace České spořitelny můžeme mezi sebou efektivně propojovat, finančně podpořit a dále rozvíjet“, říká Anna Bartošová, ředitelka MAS Horní Pomoraví.