Projekt BioMAS

Hledáme dodavatele vybavení pro třídění odpadů

V rámci projektu BioMAS financovaného z OPŽP je vyhlášeno výběrové řízení na generálního dodavatele 25 velkoobjemových kontejnerů s různými parametry a 107 nádob a kontejnerů na tříděný odpad s různými parametry a 1 ks štěpkovače. Jedná se o veřejnou zakázku v režimu...

MAS Horní Pomoraví získala dotaci pro obce z OPŽP

MAS Horní Pomoraví o.p.s. v listopadu 2016 požádala o dotaci na pořízení velkoobjemových kontejnerů a nádob na třídění komunálního odpadů. Do projektu BioMAS je zapojeno 12 obcí z území MAS, které budou využívat pořízené vybavení pro nakládání s tříděným odpadem....