Karel Hošek

Shromáždění partnerů MAS 17.9.2020

Dne 17. 9. 2020 od 14 hodin se uskuteční shromáždění partnerů místní akční skupiny Horní Pomoraví, a to ve velké sále kulturního domu v Hanušovicích. Na programu jednání bude drobná změna finančního plánu SCLLD a informace o přípravě nové strategie MAS Horní Pomoraví...

10 podpořených škol

Orgány MAS dne 17. dubna ukončili hodnocení projektů předložených v 15. výzvě MAS - IROP, která byla poslední výzva v Integrovaném regionálním operačním programu s celkovým rozpočtem 23 mil. Kč. Jedná se o projekty základních škol ze Zábřežska a Šumperska z nichž 10...

Seznam předložených žádostí

Místní akční skupina Horní Pomoraví přijala v letošním roce v pěti výzvách pro IROP celkem 26 žádostí o dotaci za více jak 52 mil. Kč. Seznam přijatých žádostí MAS Horní Pomoraví pro IROP v roce 2019  

Poslední výzva na sociální podnikání

Dnes 28. srpna 2019 byla vyhlášena poslední výzva na podporu provozu při vzniku či rozvoji sociálního podniku na území MAS. Výzva má celkovou alokaci pouze 2,8 mil. Kč a žadatelé mohou získat 85 % dotaci na aktivity realizované do konce roku 2022. Pro žadatel bude...

Hledáme posilu do týmu

MAS Horní Pomoraví vyhlásilo výběrové řízení na pozici manažera programového rámce. Jedná se o pozici na hlavní pracovní poměr na dobu určitou s místem výkonu práce Hanušovice. Hlavní naše požadavky jsou: minimálně středoškolské vzdělání (preferováno vysokoškolské...

13 podpořených projektů

Orgány MAS dne 20. března ukončili hodnocení projektů předložených na přelomu roku 2018 a 2019 v Integrovaném regionálním operačním programu a OP Zaměstnanost s celkovým rozpočtem 15 mil. Kč. Jedná se velmi potřebné projekty zaměřené na požární ochranu, sociální...

Shromáždění partnerů 5.3.2019 v Sudkově

Dne 5. 3. 2019 se uskuteční jednání nejvyššího orgánů - shromáždění partnerství MAS Horní Pomoraví v komunitním centru Sudkov, Sudkov 265. Datum konání: dne 5. 3. 2019 od 14:00, Místo konání: Komunitním centrum Sudkov, Sudkov 265 (viz mapa níže)  Program:...

Motivační kurzy začaly

Projektovému týmu se podařilo oslovit a motivovat 20 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných k účasti na motivačních kurzech, kde získají základní informace o aktuální situaci na trhu práce, potřebách zaměstnavatelů, základních poučkách jak se chovat při pohovoru u...

Hledáme posilu do týmu MAS

MAS získala finanční podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu "Prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na Hanušovicku", jehož cílem je aktivizaci a návrat nezaměstnaných na trh práce. Pro úspěšnou realizaci projektu MAS Horní...