Orgány MAS dne 17. dubna ukončili hodnocení projektů předložených v 15. výzvě MAS – IROP, která byla poslední výzva v Integrovaném regionálním operačním programu s celkovým rozpočtem 23 mil. Kč. Jedná se o projekty základních škol ze Zábřežska a Šumperska z nichž 10 získá finanční podporu a bohužel 2 žádosti budou náhradníky.

Seznam vybraných žádostí MAS Horní Pomoraví pro IROP