Integrovaný projekt OPZ+ MAS Horní Pomoraví I.

Název projektu: Integrovaný projekt OPZ+ MAS Horní Pomoraví I.
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000118
Příjemce projektu: MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Cíle projektu:
Cílem projektu je podpořit v období 2023 – 2025 nejméně 300 osob z území působnosti MAS provázanou komplexní podporou a tím zlepšit jejich postavení na trhu práce, snížit dopady sociálního vyloučení nebo izolace, zlepšit jejich přístup k potravinové pomoci, nebo zlepšit jejich možnost využívat sociální služby, lékaře a úřady i mimo místo bydliště.

Partneři projektu: Město Hanušovice, Charita Zábřeh, Společnost Podané ruce o.p.s., SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

Aktivity:
KA1 Podpora H-pointu – je zaměřená na komplexní podporu sociálně vyloučených osob, zaměřenou na obnovu pracovních návyků, minimalizaci bariér v zaměstnání a zlepšení postavení na trhu práce.

KA2 Mezioborový terénní tým – je zaměřená na pomoc při řešení komplikované sociální situace formou případových konferencí s přizváním dalších aktérů, důležitých pro řešení.

KA3 Podpora pečujících osob – je zaměřená na komplexní podporu pečujícím osobám, která jim pomůže dlouhodobě pečovat o blízkou osobu, aniž by docházelo k jejich vlastnímu sociálnímu a zdravotnímu propadu.

KA4 Senior taxi – je určená pro osoby se zdravotním postižením a seniory v regionu MAS, s cílem zpřístupnit pro ně sociální služby, lékaře a úřady a tím posílit jejich soběstačnost.

KA5 Potravinová banka – má za cíl více zpřístupnit potravinovou a materiální pomoc osobám z regionu v případě, že se se dostanou do situace nedostatku potravin, nebo základních hygienických potřeb, kterou potřebují akutně vyřešit.

Realizace projektu: 1.1.2023 – 31.12.2025
Celková výše dotace: 11 832 688,84 Kč
Příspěvek Evropské unie: 9 079 813,79 Kč
Národní veřejné zdroje: 2 752 875,05 Kč