O PROJEKTU CÍL PROJEKTU PARTNEŘI KONTAKTCzech English

Hanušovice
společné

 

 

O projektu:

 • Název projektu: Hanušovice společné
 • Evidenční číslo: LP-HROVA2-028
 • Financováno: z Fondů EHP/Norska 2014-2021 v rámci Programu Lidská práva
 • Výše grantu: 6 182 201,- Kč
 • Období realizace projektu: 15.01.2022 – 30.04.2024
 • Konečný příjemce: MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Klíčové aktivity:

 • Spolupráce rodiny a školy
 • Podpora při přechodu na SŠ
 • Víkendové pobyty
 • Akce pro veřejnost
 • Management projektu
 • Publicita

 

 

Cíl projektu:

Z výšit šance romských dětí na Hanušovicku na dosažení alespoň středního vzdělání a zlepšit přijímání romských rodin v regionu veřejností.

Dílčím cílem je:

 • lepší vzájemné pochopení nabídky a požadavků ZŠ na rodiče a respektování možností a potřeb rodin.
 • přiblížení nabídky a možností středních škol a snížení bariér v rodinách pro přechod dětí na SŠ
 • umožnit rodinám strávit společný čas mimo běžné prostředí a navázat neformální vztahy s pracovníky partnerských organizací
 • umožnit dětem strávit hodnotný volný čas spolu s vrstevníky
 • přiblížit veřejnosti Romskou kulturu a vnést nový pohled na romské rodiny v regionu
 • Očekávaným přínosem projektu je snížení napětí a nepochopení mezi Romskými rodinami a ostatními obyvateli regionu. A zvýšení počtu dětí z Romských rodin, které dobře zvládnou vzdělávání na ZŠ a budou pokračovat ve vzdělávání na SŠ.

 

 

Partneři:

Město
Hanušovice

Společně
JEKHETANE, o. p. s

Společnost
Podané ruce o.p.s.

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice

Místní akční skupina
Horní Pomoraví

 

 

Kontakt:

Ing. Kamila Brabcová
projektový manažer

t:   702 213 137
m: brabcova@hornipomoravi.eu

© 2022 Hanušovice společné   |  Místní akční skupina Horní Pomoraví