MAS Horní Pomoraví o.p.s. v listopadu 2016 požádala o dotaci na pořízení velkoobjemových kontejnerů a nádob na třídění komunálního odpadů. Do projektu BioMAS je zapojeno 12 obcí z území MAS, které budou využívat pořízené vybavení pro nakládání s tříděným odpadem. Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění systému seperace komunálního odpadu ve venkovských obcích. Předmětem projektu je pořízení 25 velkoobjemových kontejnerů s různými parametry a 107 nádob a kontejnerů na tříděný odpad s různými parametry a 1 ks štěpkovače pro kvalitnější a efektivnější nakládání s tříděnými komunálními odpady.