Vyberte stránku

MAS Horní Pomoraví dnes zahajuje projekt “Prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na Hanušovicku” reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007084, jehož cílem je aktivizaci a návrat nezaměstnaných na trh práce a je financován z OP Zaměstnanost.

Úvodní aktivitou projektu je kontaktování a nábor účastníků projektu do motivačních kurzu, rekvalifikačního kurzu a následně do systému prostupného zaměstnávání. Projekt je koncipován na cca 10 účastníků, kteří projdou všemi fázemi projektu, který končí v září 2019.