Vyberte stránku

Dne 5. 3. 2019 se uskuteční jednání nejvyššího orgánů – shromáždění partnerství MAS Horní Pomoraví v komunitním centru Sudkov, Sudkov 265.

Datum konání: dne 5. 3. 2019 od 14:00,

Místo konání: Komunitním centrum Sudkov, Sudkov 265 (viz mapa níže)

 Program:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola plnění standardů MAS Horní Pomoraví – aktualizace kontaktů
 3. Schválení programu jednání Shromáždění partnerů
 4. Volba členů výběrové komise MAS Horní Pomoraví (9 členů)
 5. Stav plnění Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví
  • Představení podpořených projektů MAS Horní Pomoraví
  • Plnění indikátorů SCLLD
  • Změna podmínek IROP v SCLLD
  • Plnění finančního plánu SCLLD
 6. Příprava změn Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví
  • Program rozvoje venkova – nové opatření čl. 20
 7. Zpráva Kontrolní komise MAS Horní Pomoraví
 8. Schválení výroční zprávy organizační složky
 9. Diskuse, různé
 10. Individuální konzultace projektových záměrů

Pozvánka (formát pdf)