Dne 12. srpna 2019 byla vyhlášena výzva na podporu slaďování pracovního a rodinného života, jako je provoz dětských skupin, nepobytových táborů a jiné aktivity uvedené ve výzvě. Výzva má celkovou alokaci pouze 1,4 mil. Kč a žadatelé mohou získat až 100 % dotaci na aktivity realizované do konce roku 2022. Pro žadatel bude organizován informační seminář ve čtvrtek 12. 9. 2019 od 9:00 v zasedací místnosti MAS Horní Pomoraví (Hlavní 137, Hanušovice). Veškeré informace naleznete na webu MAS ZDE. V případě zájmu neváhejte konzultovat své projektové záměry s Karlem Hoškem (tel.: 725 140 504, hosek@hornipomoravi.eu).

Pozvánka na semináře OPZ