Vyberte stránku

Orgány MAS dne 20. března ukončili hodnocení projektů předložených na přelomu roku 2018 a 2019 v Integrovaném regionálním operačním programu a OP Zaměstnanost s celkovým rozpočtem 15 mil. Kč. Jedná se velmi potřebné projekty zaměřené na požární ochranu, sociální inkluzi, sociální podnikání a podporu rodiny při sladování pracovního a osobního života.

Seznam vybraných projektů k podpoře