Dluhová
poradna

Dluhová poradna MAS Horní Pomoraví je akreditovanou osobou u Ministerstva spravedlnosti pro služby v oblasti oddlužení – číslo akreditace AO-008-2021. Dluhová poradna je finančně podporována Olomouckým krajem.

O poradně:

Poradna je určena osobám starším 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi.

Tato nepříznivá sociální situace je spojena se zadlužením a zároveň se tyto osoby potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace.

  Leták

Typy nepříznivých sociálních situací

 • Nestabilní bydlení, bytová nouze nevyhovující bydlení.
 • Dlouhodobá nebo opakující se nezaměstnanost, obtížná uplatnitelnost na trhu práce.
 • Potíže ve zvládání rodinného rozpočtu.
 • Sociální vyloučení jako důsledek předsudků.
 • Sociální patologické jevy v rodině (závislosti, výchovné problémy dětí, trestná činnost…).
 • Neexistující nebo nefunkční sociální síť, chybějící zdroje na řešení problémů.
 • Závislost na sociálních dávkách, důchodu.

 

 

Poslání služby:

Posláním Poradny Hanušovice je poskytování odborného sociálního poradenství a je zaměřeno na poradenství v dluhové problematice. Důležitou součástí je motivování a poskytování pomoci a podpory osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace anebo jsou touto situací ohroženi. Především v souvislosti se zadlužeností a které nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků potřebných pro její řešení vlastními silami.

Poradna Hanušovice pomáhá lidem hledat řešení jejich nepříznivé situace, informuje je o jejich právech a také povinnostech. Dále je informuje o dostupných službách, pomáhá lidem při vyjádření jejich vlastních potřeb a podporuje je ve snaze, aby dokázali problémy vyřešit sami, nebo aby dokázali předcházet vzniku nepříznivé sociální situace.

Nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit.

Cíle služby:

 • Informování klienta o možnostech řešení své nepříznivé situace.
 • Cílem služby je klient, jehož situace se díky poskytnutí pomoci v některé oblasti zlepšila.
 • Pomoci klientovi při řešení tíživé sociální situace.
 • Aktivní spolupráce klienta na řešení tíživé sociální situace.
 • Nevytvářet závislost klienta na službě.
 • Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování sociální situace klienta. Zlepšení stavu je optimálním cílovým stavem, také zlepšení sociálních dovedností klienta, jeho životní úrovně a spokojenosti.

KDO je klientem služby:

Služby jsou určeny jednotlivcům starším 18 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Tato nepříznivá sociální situace je spojena se zadlužením a zároveň se klienti potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace, například:

 

 • Nestabilní bydlení, bytová nouze nevyhovující bydlení
 • Dlouhodobá nebo opakující se nezaměstnanost, obtížná uplatnitelnost na trhu práce
 • Potíže ve zvládání rodinného rozpočtu
 • Sociální vyloučení jako důsledek předsudků
 • Sociální patologické jevy v rodině (závislosti, výchovné problémy dětí, trestná činnost…)
 • Neexistující nebo nefunkční sociální síť, chybějící zdroje na řešení problémů,
 • Závislost na sociálních dávkách, důchodu
 • Potřeba větší podpory při řešení nepříznivé sociální situace

Kontakt:

Bc. Michaela Vrbová, DiS.

  702 213 244
  vrbova@hornipomoravi.eu

Provozní doba:

Po předchozí domluvě:

PONDĚLÍ, STŘEDA: 8:00 – 15:00 hod.
PÁTEK: 8:00 – 14:00 hod.

Kancelář MAS, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

© 2022 Dluhová poradna   |  Místní akční skupina Horní Pomoraví