V rámci realizace naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili opětovně výzvu na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V.

Podporované aktivity:

  • Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic.
  • Pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.
  • Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží.
Alokace výzvy je přes 14 mil. Kč
Projekty mohou být v rozmezí CZV 200 tis. Kč až 5 mil. Kč
Dotace je 95%
Termín ukončení příjmu projektových záměrů je 19.2.2024.
Upozornění: k projektovému záměru je nutné doložit Souhlasné stanovisko HZS Olomouckého kraje, kde je potřeba mít zpracované podklady pro hodnocení včetně indikativních nabídek, proto prosíme o co nejdřívější konzultace. HZS může mít na reakci až 30 dní.

Projektové záměry musí odpovídat cílům Integrovaného regionálního programu pro realizaci CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje).

05. výzva IROP Hasiči (2023)

Žadatelé mohou využít konzultací před podáním projektového záměru s manažery MAS:

Olga Temňáková, projektový manažer PRV a IROP, tel.: 725 940 340, email: temnakova@hornipomoravi.eu