Renata Baslerová

Vyhlašujeme 2. dotační výzvu pro OP TAK

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Druhou výzvu s alokací 1.739.800,- Kč jsme právě vyhlásili.   Na co je možné žádat: na  pořízení nových technologií...

Pozvánka na Společenský večer Domova Paprsek

Srdečně vás zveme na jubilejní 10. Společenský večer Domova Paprsek, který spoluorganizujeme. Letošní ročník má podtitul „Modré z nebe“.  Akce je otevřena široké veřejnosti, připraven je kulturní program i bohatá tombola. Ples se uskuteční v pátek 12.dubna od 16:00 v...

Výzva pro podnikatele z OP TAK vyhlášena

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. První výzvu s alokací 3.310 mil. Kč jsme právě vyhlásili.   MAS Horní Pomoraví má schválený programový rámec  OP TAK...

Harmonogram výzev PRV pro rok 2023

Dovolujeme si potenciální žadatele o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví informovat o připravovaných výzvách v programu pro rok 2023: Výzva č. 9 - předpoklad vyhlášení leden 2023, příjem žádostí únor/březen 2023 - vyhlášení fiche 1...

Harmonogram výzev PRV v roce 2022

Dovolujeme si potenciální žadatele o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví informovat o připravovaných výzvách v programu pro tento rok: Výzva č. 7 - předpoklad vyhlášení leden 2022, příjem žádostí únor 2022 - vyhlášení fiche 1 Zemědělská...

Projekty 6.výzvy PRV doporučené k financování

Programový výbor na svém jednání dne 3.srpna 2021 schválil k financování celkem 39 ze 60 projektů PRV předložených v 6.výzvě. Jedná se o devět zemědělských projektů, zejména na vybavení zemědělskou technikou. Čtyři projekty potravinářů na vybavení provozů či pořízení...

Seznam přijatých žádostí v 6.výzvě PRV

MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 10.5. - 7.6.2021 v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova celkem 61 žádostí zemědělců, potravinářů, drobných podnikatelů, obcí a neziskových organizací o dotaci v celkové požadované výši více než 11,7 mil. Kč ve fichích Zemědělská...

Vyhlašujeme 6.výzvu Programu rozvoje venkova

MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 10.5. - 7.6.2021 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k...

Seznam přijatých žádostí 5.výzva PRV

MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 17.8.- 7.9.2020 v rámci 5. výzvy Programu rozvoje venkova celkem 12 žádostí obcí a neziskových organizací o dotaci v celkové požadované výši 2,2 mil. Kč ve fichi Komunitní život. Přehled podaných projektů 5.výzvy na...

Seznam přijatých žádostí 4.výzva PRV

Ve čtvrté výzvě Programu rozvoje venkova MAS Horní Pomoraví přijala v termínu 18.5. - 1.6.2020 celkem 36 žádostí ve třech vyhlášených opatřeních (fichích). Nejvíce žádostí podali nezemědělští podnikatelé - a to 19, zemědělci pak 12 žádostí a potravináři 5 žádostí s...

Disponujeme zastřešeným mobilním pódiem

V rámci Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 byla Olomouckým krajem poskytnuta MAS Horní Pomoraví o.p.s. dotace ve výši 40.000,- Kč na projekt „Vybavení pro kulturní akce 2019“ – konkrétně na pořízení zastřešení...

Seznam přijatých žádostí 3.výzva PRV

Ve třetí výzvě Programu rozvoje venkova MAS Horní Pomoraví přijala celkem 28 žádostí ve třech ze čtyř vyhlášených opatřeních (fichích). Nejvíce - celkem 19 žádostí bylo přijato ve fichi 3 Rozvoj nezemědělského podnikáni. - 4 žádosti jsou ve fichi Potravinářství - 5...