MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 1.2. – 10.3.2023 v rámci 9. výzvy Programu rozvoje venkova celkem 33 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 6,08 mil. Kč ve třech vyhlášených podnikatelských fichích. Stanovená alokace pro 9.výzvu činila 3,5 mil. Kč. Programový výbor na svém jednání dne 21.4.2023 rozhodl o podpoře 19 žádostí – šesti zemědělských, tří potravinářských a deseti nezemědělských podnikatelů v celkové výši 3,62 mil. Kč (navýšení alokace bylo realizováno v rámci finančního plánu období 2014-2021 v souladu s interními postupy).

Seznam podpořených projektů v rámci 9.výzvy PRV