Vyhlašujeme mimořádnou dotační výzvu pro neziskové organizace (s historií min. 2 roky) a obce na podporu rozvoje komunitního života. Celková alokace k rozdělení je 1.356.106,- Kč. Ve výzvě budou upřednostněny menší projekty s výdaji do 100 tis. Kč, respektive do 250 tis. Kč. Dotace je 80% způsobilých výdajů. Pořídit lze veškeré vybavení pro spolkový či komunitní život – nejčastěji pořizovaným vybavením jsou různé párty stany, pivní sety či ozvučovací aparatury, dále také rekonstrukce a vybavení kluboven a kulturních domů. Podmínkou je, aby byl projekt v souladu se strategickým rozvojovým dokumentem obce.

Příjem žádostí bude probíhat od 15.ledna do 1. února 2024 prostřednictvím Portálu farmáře.

Kompletní informace na https://mashp.cz/slozka/11-vyzva-prv/

Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí