Články 2024

Seznam přijatých projektů 1. výzva SZP

V rámci 1. výzvy SZP intervence 52.77 bylo ve dnech 10.6. - 8.7.2024 přijato celkem 39 žádostí. Alokace na výzvu byla stanovena pro F4 ve výši 3.000.000,- Kč a pro F5 také 3.000.000,- Kč. Všem co zdárně své žádosti zaregistrovali gratulujeme. Ve vyhlášené F4 bylo...

Seznam přijatých projektových záměrů IROP

V pátek 21.6. byla poslední možnost, kdy podat projektový záměr do dvou výzev MAS v novém programovém období. Do výzvy č. 6 Vzdělávání byly podány 4 projektové záměry základních škol v regionu. Ve výzvě č. 7 Sociální služby byly podány dva projekty poskytovatelů...

Vyhlašujeme 2. dotační výzvu pro OP TAK

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Druhou výzvu s alokací 1.739.800,- Kč jsme právě vyhlásili.   Na co je možné žádat: na  pořízení nových technologií...

Jednání Pléna a Shromáždění partnerů MAS

Dne 3.6. se v Rudě nad Moravou konalo jednání Pléna a Shromáždění partnerů MAS Horní Pomoraví. Sešlo se více než 50 zástupců z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizací, škol a dalších důležitých aktérů z regionů. Během jednání byla schválena činnost MAS za rok...

Zveřejnění nových podmínek NZÚ Light

PROSÍME ZÁJEMCE O PORADENSTVÍ O TRPĚLIVOST. I MY MUSÍME NA ZMĚNY REAGOVAT.  SPUŠTĚNÍ ŽÁDOSTÍ JE KONCEM ČERVNA. DĚKUJEME ... Senioři a nízkopříjmoví mohou nově získat až 250 tisíc na zateplení domu. MŽP upravuje podmínky u programů NZÚ Light a Oprav dům po babičce...

POZASTAVENÍ Nová zelená úsporám Light

Pozor, informujeme veřejnost z našeho regionu, že pozastavení příjmu žádostí a změna podmínek bohužel pozastaví i naše poradenské služby. Jakmile budou novinky zveřejněny, dáme to na vědomí Pro vyčerpání finančních prostředků se ve středu 22. května 2024 dočasně...

Shromáždění partnerů MAS Horní Pomoraví

Vážení partneři místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví, organizační složky MAS Horní Pomoraví o.p.s, srdečně vás zveme na každoroční setkání v rámci Shromáždění partnerů MAS Horní Pomoraví, které se uskuteční v pondělí 3.6.2024 od 15:30 hod. v sále Na Záložně v Rudě...

Jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Vážení partneři MAS Horní Pomoraví, srdečně vás zveme na každoroční setkání v rámci jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s., které se uskuteční v pondělí 3.6.2024 od 14:00 hod. v sále Na Záložně v Rudě nad Moravou. Pozvánka na jednání Pléna MAS 2024 Výroční zpráva...

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

MAS Horní Pomoraví o.p.s. se sídlem v Hanušovicích hledá nové spolupracovníky: ✓ Chcete se podílet na rozvoji regionu Hanušovicka, Staroměstska a Zábřežska? ✓ Láká Vás samostatná práce v neziskové organizaci zabývající se administrací dotačních programů, tvorbě...

Pozvánka na Společenský večer Domova Paprsek

Srdečně vás zveme na jubilejní 10. Společenský večer Domova Paprsek, který spoluorganizujeme. Letošní ročník má podtitul „Modré z nebe“.  Akce je otevřena široké veřejnosti, připraven je kulturní program i bohatá tombola. Ples se uskuteční v pátek 12.dubna od 16:00 v...

Seznam přijatých projektových záměrů IROP

MAS vyhlásila koncem roku 2023 výzvu č. 5 na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Aktivity podporované 95% dotací byly: výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky a věcných prostředků...

Hanušovice společné: Poznejme se navzájem

Oslavte s námi bohatství kultur, hudby, tance a rodinné soudržnosti, které nás všechny spojuje. MAS Horní Pomoraví s partnery, mají tu čest pozvat vás na kulturní akci "Hanušovice společné", která se koná 15. března 2024 v Kulturním domě v Hanušovicích. Tato akce je...

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT OPĚT BĚŽÍ

O dotaci na posílení energetické nezávislosti a ušetření na výdajích za energie i do budoucna ve výši až 240 tisíc korun mohou žádat: senioři a příjemci invalidního důvodu III st. domácnosti pobírající příspěvek na bydlení a nově také domácnosti pobírající přídavky na...

Podpora JPO na území MAS

V rámci realizace naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili opětovně výzvu na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Podporované aktivity: Výstavba a...

Nová zelená úsporám Light

MAS Horní Pomoraví se zapojila do programu Nová zelená úsporám Light, díky kterému můžeme pomoci snížit účty za energie nejzranitelnějším domácnostem. BEZPLATNĚ Vám pomůžeme s s vyplněním žádosti dodáním potřebných příloh potvrdíme oprávněnost a následnou realizaci...