Programový výbor vybral k podpoře v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Hasiči 4 projektové záměry zaměřené na modernizaci vybavení a posílení akceschopnosti hasičských jednotek v regionu. Celková dotace pro tyto projekty činí téměř 8,8 milionů korun.

Podpořené projekty zahrnují:

  • Pořízení dvou dopravních automobilů pro hasičské sbory
  • Nákup vybavení pro zásahovou činnost
  • Stavbu nové hasičské zbrojnice

„Věříme, že investice do moderního vybavení a posílení kapacity hasičských jednotek povede k efektivnější záchranné činnosti a ochrání životy a majetek v našem regionu“, zdůrazňuje Olga Temňáková, manažerka MAS Horní Pomoraví.

Projekty byly pečlivě vybrány Programovým výborem MAS Horní Pomoraví na jeho zasedání 17. dubna 2024. V současné době žadatelé finalizují kompletní žádosti o dotace, které budou předloženy Centru pro regionální rozvoj. Cílem je co nejrychlejší zahájení realizace projektů.

MAS Horní Pomoraví se aktivně zapojuje do celého procesu s žadateli, a to od fáze přípravy projektového záměru až po zdárnou realizaci projektů. Tím je zajištěno efektivní využití všech dotačních prostředků a dosažení maximálního přínosu pro region.

„Děkujeme všem žadatelům za jejich obětavou práci a těšíme se na další spolupráci s nimi i s dalšími potenciálními partnery v rámci budoucích projektů,“ doplňuje Temňáková. „V nejbližší době chystáme vyhlášení dalších výzev v oblasti vzdělávání a sociálních služeb, které povedou k dalšímu rozvoji našeho regionu.“

Další informace o podporovaných projektech naleznete na odkaze 05. výzva IROP Hasiči (2023) – vybráno | MAS Horní Pomoraví o.p.s. (mashp.cz)

Informace o výzvách IROP:

 

 

Podpora nákupu dopravního automobilu v minulých letech pro obec Branná a Jindřichov: