MAS vyhlásila koncem roku 2023 výzvu č. 5 na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V.

Aktivity podporované 95% dotací byly:

  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
  • pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany,
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží.

MAS obdržela v termínu 4 projektové záměry, které se těchto oblastí týkají, v celkovém objemu necelých 9 mil. Kč z plánované alokace 14 mil. Kč

Přijaté projektové záměry 5.Výzva – IROP – Hasiči

Nyní nás čeká administrativní kontrola projektových záměrů a následný výběr. Výsledky hodnocení a seznam projektů vybraných k podpoře bude zveřejněn koncem měsíce dubna.