MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 10.2. – 10.3.2023 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k dispozici na našem webu v sekci Výzvy MAS / Program rozvoje venkova. Seminář pro zájemce o dotaci se uskuteční ve středu 8.února od 14:00 hod. v kanceláři v Hanušovicích.

Vyhlášeny jsou následující Fiche:

  • F1 Zemědělská prvovýroba
  • F2 Potravinářství
  • F3 Rozvoj nezemědělského podnikání

Alokace pro 9.výzvu:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 9. výzvu

F1 Zemědělská prvovýroba Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 1.400.000,- Kč
F2 Potravinářství Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 700.000,- Kč
F3 Rozvoj nezemědělského podnikání Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1.400.000,- Kč

 

Text 9.výzvy PRV:  9.výzva PRV | MAS Horní Pomoraví o.p.s. (mashp.cz)