MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 10.5. – 7.6.2021 v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova celkem 61 žádostí zemědělců, potravinářů, drobných podnikatelů, obcí a neziskových organizací o dotaci v celkové požadované výši více než 11,7 mil. Kč ve fichích Zemědělská prvovýroba, Potravinářství, Rozvoj nezemědělského podnikání a Komunitní život.

Seznam přijatých žádostí 6.výzva