V rámci 9.výzvy Programu rozvoje venkova bylo MAS Horní Pomoraví ve dnech 10.2. – 10.3.2023 přijato celkem 33 žádostí ve všech třech vyhlášených fichích. Celkový požadavek podaných projektů je ve výši 6,2 mil. Kč. Zemědělští prvovýrobci podali nejvíce a to 18 žádostí s celkovým požadavkem přes 3,6 mil. Kč, potravináři 3 žádosti s požadavkem na 690 tisíc Kč a nezemědělští podnikatelé podali celkem 12 žádostí s požadavkem více než 1,9 mil. Kč. Alokace na výzvu je 3,5 mil. Kč. Výsledky hodnocení a seznam projektů vybraných k podpoře bude zveřejněn v průběhu měsíce dubna.

Seznam přijatých žádostí na web GDPR