MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 29.9. – 31.10.2023 v rámci 1. výzvy OP TAK – Technologie pro MAS celkem 5 podnikatelských záměrů v celkové požadované výši dotace 3,84 mil. Kč. Čtyři předložené záměry splnily kritéria věcného hodnocení, ale s ohledem na výši alokace výzvy 3,31 mil. Kč dotace, rozhodl Programový výbor na svém jednání dne 13.12.2023 o podpoře tří žádostí v plné výši v celkové částce 2,56 mil. Kč.

web_Seznam žádostí OP TAK 1.výzva doporučených – nedoporučených k financování