Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. První výzvu s alokací 3.310 mil. Kč jsme právě vyhlásili.  

MAS Horní Pomoraví má schválený programový rámec  OP TAK 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS. Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků.

Na co je možné žádat: na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. Podmínkou je, že výběrem aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení.

Výdaje podpořené v rámci projektu, na kterých stojí celý Podnikatelský záměr, musí být v rámci realizace projektu datově integrovány s dalšími nově pořizovanými nebo stávajícími technologiemi, a to prostřednictvím vnitropodnikového systému a komunikační infrastruktury. Není možné postavit Podnikatelský záměr jen na pořízení solitérní technologie či služby, která nebude připojena do vnitropodnikové sítě žadatele a nebude integrována s nadřazeným podnikovým informačním systémem. Podmínka integrace technologií nebude splněna, pokud bude za vnitropodnikový systém vydáván řídicí systém jedné konkrétní technologie.

Termín vyhlášení výzvy: 29.9.2023

Termín ukončení výzvy: 31.10.2023

Způsob podávání žádostí e-mailem na: projekty@hornipomoravi.eu

Výše alokace: 3 310 000 Kč.

Míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis.

Maximální výše projektu (celkových způsobilých výdajů) nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.

Dokumentace k výzvě: 1.výzva MAS pro OP TAK | MAS Horní Pomoraví o.p.s. (mashp.cz)