MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 1.6. – 27.6.2022 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k dispozici na našem webu v sekci Výzvy MAS / Program rozvoje venkova

Vyhlášena je následující Fiche

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 8. výzvu
F7 Komunitní život Článek 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, bod f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven 1.732.920,- Kč

 

Text výzvy naleznete zde: 8. výzva PRV | MAS Horní Pomoraví o.p.s. (mashp.cz)