Po schválení programového rámce  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 MAS Horní Pomoraví vyhlásila svoji historicky první výzvu pro podnikatele v programu OP TAK, výzva Technologie pro MAS.

K datu ukončení příjmu žádostí 31.10.2023 naše MAS přijala celkem 5 projektů v celkové výši požadované dotace 3.839.697,- Kč.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. Získat prostředky je možné na  pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby. 

 V následujících dnech proběhne kontrola a hodnocení podnikatelských záměrů žadatelů. Zveřejnění výsledků předpokládáme ve druhé polovině prosince 2023

Seznam přijatých žádostí