MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 1.6. – 27.6.2022 v rámci 8. výzvy Programu rozvoje venkova celkem 9 žádostí o dotaci v celkové požadované výši 1.720.080 Kč ve vyhlášené fichi č. 7 Komunitní život. Stanovená alokace pro 8.výzvu činila 1.732.920 Kč. Programový výbor na svém jednání dne 23.8.2022 rozhodl o podpoře všech devíti přijatých žádostí. K podpoře jsou vybrány projekty neziskových organizací na pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost či rekonstrukce spolkových objektů a také obce, které nejčastěji chtějí pořídit nové vybavení do kulturních domů či kluboven.

Seznam podpořených projektů v rámci 8.výzvy PRV