Programový výbor na svém jednání dne 3.srpna 2021 schválil k financování celkem 39 ze 60 projektů PRV předložených v 6.výzvě. Jedná se o devět zemědělských projektů, zejména na vybavení zemědělskou technikou. Čtyři projekty potravinářů na vybavení provozů či pořízení rozvozových automobilů. Nezemědělští podnikatelé mají podpořených 12 projektů, konkrétně na vybavení dílen stroji za zařízeními. V oblasti komunitního života uspěly neziskové organizace se svými čtrnácti projekty na vybavení pro kulturní a spolkový život v obcích.

Seznam doporučených / nedoporučených projektů v příloze. Schválené – neschválené projekty 6.výzvy PRV