Dovolujeme si potenciální žadatele o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví informovat o připravovaných výzvách v programu pro rok 2023:

Výzva č. 9 – předpoklad vyhlášení leden 2023, příjem žádostí únor/březen 2023 – vyhlášení fiche 1 Zemědělská prvovýroba, fiche 2 Potravinářství a fiche 3 Rozvoj nezemědělského podnikání

Výzva č.10 – předpoklad vyhlášení květen 2023, příjem žádostí červen 2023 – vyhlášení fiche 7 Komunitní život

Pro konkrétní termíny sledujte náš web či facebook.