MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Podpora je určena zejména neziskovým organizacím a obcím pro rozvoj spolkového, společenského  a kulturního života v obcích.

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 1.6. – 26.6.2023 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k dispozici na našem webu v sekci Výzvy MAS / Program rozvoje venkova

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 10. výzvu

F7 Komunitní život Článek 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, bod f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven 1.725.054,- Kč

Dokumenty k výzvě naleznete zde: 10.výzva PRV | MAS Horní Pomoraví o.p.s. (mashp.cz)