Vyberte stránku

Ve čtvrté výzvě Programu rozvoje venkova MAS Horní Pomoraví přijala v termínu 18.5. – 1.6.2020 celkem 36 žádostí ve třech vyhlášených opatřeních (fichích). Nejvíce žádostí podali nezemědělští podnikatelé – a to 19, zemědělci pak 12 žádostí a potravináři 5 žádostí s celkovou požadovanou částkou více než 10,5 mil. Kč. Výsledky hodnocení a úspěšní žadatelé budou známi nejpozději během července.

Seznam přijatých projektů 4.výzva PRV