Dnes 5.srpna 2020 byla vyhlášena V. výzva z Programu rozvoje venkova na území MAS. Výzva je zaměřena na rozvoj komunitního života v regionu MAS a je primárně určena neziskovým organizacím a obcím. Celková alokace výzvy je  2.059.898,- Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 17.8 do 7.9.2020.

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí

Text výzvy a další informace naleznete zde:  https://mashp.cz/slozka/5-vyzva-prv/