Dovolujeme si potenciální žadatele o dotace z Programu rozvoje venkova v rámci SCLLD MAS Horní Pomoraví informovat o připravovaných výzvách v programu pro tento rok:

Výzva č. 7 – předpoklad vyhlášení leden 2022, příjem žádostí únor 2022 – vyhlášení fiche 1 Zemědělská prvovýroba, fiche 2 Potravinářství a fiche 3 Rozvoj nezemědělského podnikání

Výzva č.8 – předpoklad vyhlášení květen 2022, příjem žádostí červen 2022 – vyhlášení fiche 7 Komunitní život

Pro konkrétní termíny sledujte náš web či facebook.