V rámci 7.výzvy Programu rozvoje venkova bylo MAS Horní Pomoraví ve dnech 10.2. – 8.3.2022 přijato celkem 48 žádostí ve všech třech vyhlášených fichích, 46 žádostí bude dále administrováno (2 žádosti byly žadatelem staženy). Celkový požadavek podaných projektů je ve výši přes 9 mil. Kč. Zemědělští prvovýrobci podali 16 žádostí s celkovým požadavkem na téměř 4 mil. Kč, potravináři 3 žádosti s požadavkem na 642 tisíc Kč a nejvíce podaných projektů, celkem 27 s požadavkem více než 4,4 mil. Kč, podali nezemědělští podnikatelé. Alokace na výzvu je 5,7 mil. Kč.

Seznam přijatých žádostí 7. výzvy na web