Ve třetí výzvě Programu rozvoje venkova MAS Horní Pomoraví přijala celkem 28 žádostí ve třech ze čtyř vyhlášených opatřeních (fichích).

Nejvíce – celkem 19 žádostí bylo přijato ve fichi 3 Rozvoj nezemědělského podnikáni.
– 4 žádosti jsou ve fichi Potravinářství
– 5 žádostí ve fichi Lesnictví.

Seznam přijatých žádostí 3. výzva – PRV