MAS Horní Pomoraví vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 10.5. – 7.6.2021 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k dispozici na našem webu v sekci Výzvy MAS / Program rozvoje venkova

Vyhlášeny jsou následující Fiche:

  • F1 Zemědělská prvovýroba
  • F2 Potravinářství
  • F3 Rozvoj nezemědělského podnikání
  • F7 Komunitní život.
Číslo Fiche Název Fiche Alokace pro 6. výzvu Max. výše výdajů na projekt Míra dotace
F1 Zemědělská prvovýroba 1.923.571,- Kč 1.000.000,- 50/60/70%
F2 Potravinářství 1.137.084,- Kč 1.000.000,- 50%
F3 Rozvoj nezemědělského podnikání 2.153.458,- Kč 1.000.000,- 45%
F7 Komunitní život 2.261.942,- Kč 500.000,- 80%

Text 6.výzvy PRV MAS Horní Pomoraví