V rámci realizace naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili další dvě nové výzvy k jejímu naplnění.  Každá výzva má alokaci 10 mil. Kč a žadatelé mohou předkládat na místní akční skupinu projektové záměry na 95% dotace, které musí odpovídat cílům Integrovaného regionálního programu pro realizaci CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje).

Výzva č. 3 je zaměřena na obce, konkrétně na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic; Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany; Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží).

03. výzva IROP Hasiči (2023)

Výzva č. 4 umožňuje subjektům v území zažádat na vznik nebo úpravu veřejných prostranství, kde podporována budou například náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky nebo náplavky.

04. výzva IROP Veřejná prostranství (2023)

Příjem projektových záměrů bude probíhat do 20. listopadu 2023 a veškeré potřebné informace naleznou zájemci v dokumentech a podkladech výzvy viz odkazy výše.

Potenciální žadatelé mohou využít konzultací v kanceláři MAS v Hanušovicích i mimo ni, po předchozí domluvě.

Kontaktní osobou je Mgr. Olga Temňáková, projektový manažer IROP (tel.: 725 940 340, email: temnakova@hornipomoravi.eu).

PO – PÁ 8:00 – 16:00 hod.