MAS vyhlásila v květnu své první dvě výzvy v novém programovém období. Pro oblast sociální služby byl podán jeden projektový záměr žadatele ve výši bezmála 3 mil. Kč Ve výzvě č. 2 zaměřené na modernizaci základních škol jsme obdrželi projektové záměry od 11 subjektů k celkové podpoře cca 33 mil. Kč, kdy můžeme s alokací výzvy podpořit záměry v hodnotě 16 mil. Kč

Nyní nás čeká administrativní kontrola projektových záměrů a následný výběr. Výsledky hodnocení a seznam projektů vybraných k podpoře bude zveřejněn koncem prázdnin.

Přijaté projektové záměry 1.Výzva – IROP – Sociální služby

Přijaté projektové záměry 2.Výzva – IROP – Základní školy