Více než 40 starostů z území z MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov a MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko se v pátek 13. října sešlo na tradiční Snídani starostů v Brníčku. Setkání v nově zrekonstruovaném kulturním domě pořádala MAS Horní Pomoraví, která obci pomohla s administrací a vypořádáním dotace na rekonstrukci historického objektu ve výši 24 milionů korun.

Odpadové hospodářství a komunitní energetika

K hlavním tématům setkání patřilo odpadové hospodářství a komunitní energetika. Starostové diskutovali o možnostech řešení odpadového hospodářství v regionu a sdíleli zkušenosti ze svých obcí.

Část účastníků se přiklání k tomu, že je efektivnější zpracovat odpad v místě, kde vzniká, a tím minimalizovat náklady na dopravu na velká sběrná místa u velkých měst. Obce na Zábřežsku dlouhodobě řeší odpadové hospodářství společně v rámci mikroregionu a to tím, že společně vozí odpad po kolejích do Brna, což je momentálně nejekonomičtější varianta.

Na závěr diskuse se starostové shodli, že budou dále zjišťovat informace o nových technologických možnostech na zpracování odpadu, které jsou realizovatelné přímo v území a jejich součástí je i přímá vazba na výrobu energií..

Dotační příležitosti

V rámci programu byly představeny nové dotační příležitosti pro obce a svazky obcí. Náměstek ministra pro místní rozvoj, předseda MAS Šumperský venkov a starosta obce Dolní Studénky Ing. Radim Sršeň, Ph.D. představil nové dotační příležitosti na Ministerstvu pro místní rozvoj a to jak z národních, tak i evropských zdrojů.

Mgr. Ondřej Večer, předseda Krajského sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje předal starostům informace o novém nastavení výzev v MAS a jejich zaměření. Jedná se především o podporu v rámci IROP, OP TAK a Společné zemědělské politiky. Do regionu MAS Horní Pomoraví bude investována částka přesahující 130 mil. Kč

Sociální témata

Sociálním tématům se věnovala Ing. Kamila Brabcová z MAS Horní Pomoraví. Se starosty sdílela zkušenosti s nově zavedenými službami v rámci Integrovaného projektu OPZ+. Jedná se o:

  • H-Point, komplexní podporu sociálně vyloučených osob;
  • senior taxi;
  • mezioborový terénní tým;
  • podporu pečujících osob;
  • potravinovou banku.

Vzdělávání

Závěr setkání patřil vzdělávání. Ředitelka MAS Horní Pomoraví Ing. Anna Bartošová se podělila o nové poznatky ze studijní cesty po Estonsku a Finsku. Na příkladech z těchto zemí popsala potřebu strategicky přemýšlet o rozvoji školy a zamyslet se nad efektivnějším přístupem v regionálním vzdělávání. Kromě odbřemeňování ředitelů lze využít také principy sdílení, spolupráci mezi školami nebo jejich propojování.

Závěr

Snídaně starostů se jako už tradičně setkala s velkým ohlasem. Účastníci ocenili možnost setkání a diskusí s kolegy ze sousedních obcí a MAS a využili možnosti individuálně konzultovat projekty.