S radostí oznamujeme, že nám byl schválen Programový rámec IROP pro období 2021-2027 s výší alokace 62 059 855 CZV. V případě úspěšného čerpání nám budou roce 2025 uvolněny další finanční prostředky. Harmonogram výzev, podmínky a podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webu https://mashp.cz/.

Aktuální informace k IROP MAS Horní Pomoraví 2021 – 2027