V novém programovém období, které se realizuje v letech 2021-2027, naše místní akční skupina (MAS) již aktivně přistoupila k implementaci své strategie prostřednictvím výzev a poskytování podpory projektům na našem území.

MAS Horní Pomoraví přijala v rámci 4. výzvy IROP – Veřejná prostranství pouze 1 projektový záměr v celkové požadované výši dotace 4,7 mil. Kč. Programový výbor na svém jednání dne 13.12.2023 rozhodl o podpoře této žádosti, protože splnila kritéria věcného hodnocení a požadavkem výše dotace se vešla do alokace dotace pro 4.výzvu, která činila 10 mil. Kč. Žadatel bude moci podat plnou žádost o 95% podporu projektu do výzvy ŘO IROP: 73. výzva IROP – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)– SC 5.1 v nejbližších týdnech. Realizace je stanovena do roku 2025.

Podpořené projektové záměry 4.Výzva – IROP – Veřejná prostranství

V současné době se připravuje opětovné vyhlášení výzvy na podporu hasičů (oprávněným žadatelem jsou obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Bližší informace budeme zveřejňovat postupně, specifika výzev řídícího orgánu IROP jsou dostupná již na odkazu:

IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD) (mmr.cz)