Na podzim tohoto roku zorganizovala MAS Horní Pomoraví pro učitele základních škol dvě návštěvy ve firmách. Šlo o velkolosinskou firmu KUBÍČEK VHS a šumperské SHM. Cílem akcí bylo představit učitelům prostředí výrobní firmy a ukázat jim, jaké kompetence zaměstnanci v takových firmách potřebují.

„Většina učitelů nemá představu o tom, jak vypadá prostředí výrobní firmy, jakým činnostem se zaměstnanci věnují a jaké znalosti či dovednosti k tomu potřebují,“ vysvětluje Ivica Másilková z MAS Horní Pomoraví, která akci iniciovala. „Chtěli jsme učitelům poskytnout reálný obrázek toho, v jakém prostředí budou jednou jejich žáci pracovat, a také jim ukázat, jaké kompetence jsou pro úspěch v takovém prostředí důležité,“ doplňuje Másilková.

Během prohlídky firmy se učitelé zastavili v každém oddělení a zaměřili se na to, co tam lidé dělají, co od nich vedoucí očekávají, a co potřebují k tomu, aby odváděli dobrou práci. Jedná se často o měkké dovednosti jako např. prezentační dovednosti, schopnost práce s chybou, zvládání stresu, komunikace s různými typy lidí a chuť učit se novým věcem.

Učitelé nejvíce ocenili, že se mohli podívat do provozu a vidět prostředí firmy, slyšet reálná očekávání a požadavky zaměstnavatelů na uchazeče – budoucí zaměstnance. Zajímavé pro ně byly také informace ohledně požadavků na měkké dovednosti zaměstnanců.

Závěrem prohlídky se zástupci firem společně s pedagogy zamysleli nad tím, jak mohou školy tyto kompetence u dětí rozvíjet. Dospěli k názoru, že je potřeba zaměřit se na individuální přístup k žákům, rozvoj jejich potenciálu, schopnosti učit se, samostatně řešit projekty a umět je prezentovat.

Další prohlídky firem připravuje MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s místními firmami po Novém roce. Více na www.mapzabreh.cz

Sledujte náš facebook, děkujeme ….