Místní akční skupiny a projektové týmy MAP pracují dlouhodobě na zvyšování kvality vzdělávání v regionu. K tomu, aby reálně došlo k pozitivním změnám, je klíčová spolupráce školy a zřizovatele. Proto zveme ke společnému stolu starosty a ředitele škol v pátek 28. 4. 2023 od 8:00 do 12:00 v KD Bludov.
Na akci je přihlášených 30 starostů z ORP Šumperk a ORP Zábřeh, 30 ředitelů škol. Účast přislíbili i starosta a místostarostové z Šumperku, místostarosta města Zábřeh a ředitel Národního pedagogického institutu – Krajské pracoviště Olomouc, Radek Hanuš.
 
Téma: Role zřizovatele ve zkvalitňování vzdělávání v regionu
Program:

08:30 – 09:30              Financování škol 

Potřeba zkvalitňování vzdělávání v regionu, Ing. Radim Sršeň Ph.D. , náměstek ministra pro místní rozvoj ČR; Možnosti financování škol (IROP, Šablony a jiné zdroje), Ing. Anna Bartošová, MAS Horní Pomoraví 

09:50 – 10:50              Role zřizovatele ve vzdělávání příklady dobré praxe 

Mgr. Jakub Dolníček, ředitel ZŠ a MŠ Dolní Studénky; Josef Šincl, starosta obce Rovensko, Petra Harazímová MBA, starostka obce Loučná nad Desnou 

11:10 – 12:00              Workshop  

Co potřebují ředitelé od zřizovatelů a co očekávají zřizovatelé od ředitelů škol? společná diskuze, předání zkušeností, získání nových nápadů

Možnost konzultací projektových záměrů k realizaci prostřednictvím MAS.

Prosím, vyhraďte si dostatek času na parkování a přechod od parkoviště do kulturního domu. Předpokládáme, že parkovat bude v daný čas hodně aut, tak abychom to všechno zvládli, posíláme Vám v příloze mapu s parkovacími místy v Bludově.

Závazné přihlášky prosím vyplňujte do 14.4.2023 zde: