Dne 7. 12. 2023 došlo k dočasnému přerušení přijímání projektových žádostí z důvodu nutného navýšení alokace finančních prostředků a úpravy pravidel.

Od 17. 1. 2024 bude výzva znovu otevřena a dojde k následujícím úpravám:

  • přidání nových možných žadatelů o domácnosti, které čerpají přídavek na dítě;
  • podpora se rozšíří na byty v bytových domech ve vlastnictví SVJ a bytových družstev – podpora se bude vztahovat na výměnu oken v těch bytech, ve kterých nebyla okna vyměněna v rámci celkové rekonstrukce domu.;
  • škála podporovaných opatření zůstává stejná, zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory.

V průběhu pozastavení příjmu projektových žádostí jsme Vám však k dispozici pro uzavírání již uskutečněných opatření i pro plánování a konzultace budoucích projektových žádostí.

Nová zelená úsporám Light nabízí dotace na rychlé a snadno realizovatelné renovace zahrnující zateplení fasády, podlahy, střechy, stropu, výměnu oken a vchodových dveří a instalaci solárních systému na ohřev vody. Peníze jsou žadatelům (domácnosti seniorů a s nižšími příjmy) vypláceny zálohově předem a mohou pokrýt až 100 % vynaložených nákladů. Dobře nastavené parametry dotace zajišťují dostupnost finančních prostředků pro domácnosti, které by z finančních důvodů nedosáhly na standardní program Nová zelená úsporám.

Více v TZ MŽP.

REGISTRACE ZÁMĚRŮ

Kontaktní telefon pro zájemce PO – PÁ 8:00 – 16:00: tel. 725 140 504