Pro realizaci naší nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Horní Pomoraví na období 2021–2027 jsme vyhlásili již nové výzvy.  Žadatelé mohou místní akční skupině předkládat projektové záměry, které nastíní základní koncept budoucího projektu. Ten musí odpovídat cílům vyhlášených výzev Integrovaného regionálního programu pro realizaci CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje).

Prvotně se jedná o až 95% podporu oblasti sociálních služeb a modernizaci základních škol, i těch neúplných. Příjem projektových záměrů bude probíhat do 21. června 2023 a veškeré potřebné informace naleznou zájemci v dokumentech a podkladech:

01. výzva k předkládání projektových záměrů IROP Sociální služby (2023)

02. výzva k předkládání projektových záměrů IROP Základní školy (2023)

Potenciální žadatelé mohou využít konzultací v kanceláři MAS v Hanušovicích i mimo ni, po předchozí domluvě.

Kontaktní osobou je Mgr. Olga Temňáková, projektový manažer IROP (tel.: 725 940 340, email: temnakova@hornipomoravi.eu).

PO – PÁ 8:00 – 16:00 hod.